Koordinace

Naše činnost se počátkem roku 2007 rozšířila o tzv. inženiring (koordinační činnost řemeslných prací)- výběr dodavatele, zhotovení cenové nabídky a jednání s vybraným dodavatelem za zákazníka. Tato činnost usnadní zákazníkovi jednání se spoustou dodavatelských firem, kde my připravíme od vybraných firem cenové nabídky které si zákazník projde a rozhodne o určitém dodavateli. Dále projednáme termíny realizace s návazností na další dodavatelské firmy. Zákazník v konečném efektu ušetří spoustu času a finančních prostředků, protože tuto zdlouhavou agendu i s případnou projektovou dokumentací na opravu či rekonstrukci střechy, za zákazníka vyřídíme. Jsme schopni a ochotni najít mezi dodavateli tu nejlepší variantu pro zákazníka a jsme schopni vždy splnit jeho rozmanitá přání.

Díky spolupráci s ostatními řemesly, můžeme v návaznosti na pokračující stavební práce zajistit další řemesla a koordinovat jejich návaznosti, aby nevznikaly pracovní přetržky a prodlužování termínů. Můžeme také zajistit stavebníkovi stavební dozor.